จำลองค่า msg.d เอง

วันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการจำลองผลลัพธ์ของเจ้า $.ajax  จาก Code ด้านล่างหากเรา alert ผลลัพธ์ดูเราก็สามารถจะเห็นผลลัพธ์ตามรูปด้านล่างนะครับ

// Javascript code
function testMethod() {
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "ViewNamesAndNumbers.aspx/hello",
    data: "{}",
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    dataType: "json",
    success: function(msg) {
      alert(msg);  // This doesn't display the response.
      alert(msg.d); // This displays the response.
    } // end success:
  }) // end $.ajax

ผลลัพธ์

msg

แล้วถ้าหากเราต้องการจะจำลองค่าใน JavaScript เองให้หน้าตาผลลัพธ์เป็น ดังรูปด้านบนเพื่อไว้ใช้ ในกรณีที่เราไม่ต้องการเรียก Service จริงหรือทำ App เป็นแบบ Offline หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ เราก็สามารถทำได้ตาม Code ด้านล่างครับ

  <script>
    var employees = [
  { "firstName": "John", "lastName": "Doe" },
  { "firstName": "Anna", "lastName": "Smith" },
  { "firstName": "Peter", "lastName": "Jones" }
    ];

    var msg = { d: employees }   
    alert(msg.d);
  </script>

ผลลัพธ์เป็นดังรูปครับ

msg2

หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับ

Leave a Reply