เพิ่มค่าให้ array แบบอัตโนมัติ แบบไม่ต้องจองพื้นที่

JavaScript Source Code
ตัวอย่าง Code JavaScript

เพิ่ม Array อัตโนมัติ โดยไม่ต้องระบุตำแหน่ง

Auto Mate Arrya
var colors = ["red", "blue", "green"]; //creates an array with three strings
colors[colors.length] = "black"; //add a color (position 3)
colors[colors.length] = "brown"; //add another color (position 4)

หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับ