แสดง Html เป็นรูปแบบ Html จริงๆ ไม่ใช่แบบ Text

JavaScript Source Code
ตัวอย่าง Code JavaScript

มีหลายๆ ครั้งที่เรา มี Tag  Html ในรูปแบบ Text แบบนี้ครับ

<strong>Use of Trade Finance Services</strong><br /><br /><br />You can download any of the following types of applications for the use of the Bank's Trade Finance Services.<br /><br />You agree not to change or amend any terms or conditions in those forms. In case any terms or conditions in the form you have submitted to the Bank for use of any service is different from that appearing in the form on the Bank's website, you agree that the terms or conditions in the form on the Bank's website shall apply.<br /><br />

 

ผมที่แสดงออกมาอาจแสดงตามด้านล่าง ซึ่งมันไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขสามารถทำได้ง่ายๆ ครับ โดยวิธีนี้อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ใช้งานแล้วมัน Work ครับ   ผมก็เลยเอามาแนะนำ เราก็แค่เพียงให้  Html Text  มาผ่าน function ด้านล่างก็จะสามารถแสดงผลเป็น Html ได้อย่างถูกต้องครับ (หรือถ้าใช้  $(“p”).html(“Hello <b>world</b>!”);  ) ก็ใช้เลยมีผลเท่ากัน   แต่เพื่อไว้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ได้ครับ

  function htmlDecode(input) {
        var e = document.createElement('div');
        e.innerHTML = input;
        return e.childNodes[0].nodeValue;
      }

ผลก็จะถูกต้องแล้วตามรูปด้านล่างครับ