Site&Tool

Site ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ JavaScript

WebSite Description
javascripting.com ทุก  libraries frameworks and plugins บนโลกที่เกี่ยวกับ JavaScript
fredsarmento.me/frontend-tools/ รวม Tools สำหรับ Frontend ไว้มากมายครับ
www.jqueryrain.com รวมของดีไว้เพียบครับ
www.jquery4u.com รวม Code plugin และ exam ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ JavaScript ไว้มากมาย
www.webappers.com ตัวอย่างทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับ JavaScript มีไว้ให้ได้ศึกษากันครับ
www.css-tricks.com รวมความรู้และตัวอย่างที่หลากหลายเน้นทางด้าน CSS HTML และ JavaScript
www.webresourcesdepot.com รวมทุกอย่างเกี่ยวกับการทำ Web ไม่ว่าเป็นการสร้าง Chart Calendar หรืออื่นๆ ที่น่าสนใจ
net.tutsplus.com เป็น Websites ที่ให้ควารู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตัวอย่างเยอะครับ
snipplr.com รวมตัวอย่าง Code ที่เกี่ยวกับการเขียน Web เยอะมาก
www.sitepoint.com Site นี้เป็น Blog ของฝรั่ง มีข้อมูลและเทคนิคใหม่เกี่ยวกับการทำ เวพที่มีประโยชน์โดยเฉพาะ เทคนิคเกี่ยวกับ JavaScript
jqapi.com รวมคำสั่ง jQuery ที่สามารถค้นหาเป็นคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนตัวแล้วผมว่าหาง่ายกว่า Site jQuery เองสะอีกครับ *****
javascript.info รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ JavaScript โดยนำเสนอเป็น Chapter น่าติดตามมากครับ
www.smashingmagazine.com รวมทุกความเคลื่อนไหวเทคโนโลยีใหม่ ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว
www.jstips.co Tip และ เทคนิคของ JavaScript แนวคล้าย web เวพของเรา

Tool Online

WebSite Description
devdocs.io Document Reference Javascript  และภาษาอื่นครับ
JSHint เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและมีศักยภาพและปัญหา JavaScript
www.freeformatter.com  จัดรูปแบบ Code ไม่ว่าจะเป็น Html Javascript Css Json Sql ให้ดูสวยงาม *****
hilite.me สำหรับ Highlight Source Code เป็น Html ****
www.textfixer.com  สำหรับ Remove Line Breaks ออกจาก Text ในรูปแบบต่างๆ **
jsfiddle.net  ใช้ในการทอสอบ Script Online แถมยัง Post Script ตัวอย่างได้อีกด้วย *****
colourco.de สี template สำหรับทำ website
https://oscarotero.com/jquery/ jQuery Cheat Sheets

Editor

WebSite Description
Sublime Text 3  โปรแกรมสวยสวยที่ใช้ ในการเขียน JavaScript สามารถเลือกเขียนได้หลายภาษาพร้อมมีระบบ intelligent ให้ ดีมากๆเลยครับ
Atom : A hackable text editor for the 21st Century Text Editor เจ๊งๆ ที่สร้างมาบน Mac platform ที่เก่งด้าน เขียนโปรแรกมและมีตัวเสริมให้ใช้มากมาย ที่สำคัญคือมันฟรีครับผม
Fiddler Web Debugger สุดยอดโปรแกรมสำหรับ  Request Ajax หรือตัวสอบ HTTP Security  Debugger HTTP  *****
ideone Tool Online เขียนได้หลายภาษาโดยไม่ต้องติดตั้ง Frame Work เช่น PHP JAVA ASP.NET C# COBOL PERL และ อื่นๆ

bootstrap

WebSite Description
startbootstrap Template bootstrap ฟรี
shoelace.io วาด Layout bootstrap