Alert Javascript ขึ้นภาษาแปลกๆ ไม่ขึ้นภาษาไทย ตอนที่ alert ?????

August 27, 2013 admin 0

อาการ java script จะแสดงตัวหนังสือภาษาไทยเป็นตัวประหลาดดังรูปด้านล่าง เมื่อมีการใช้คำสั่ง alert ที่เป็นอักษรภาษาไทย สาเหตุ การ Enclose ของ ไฟล์ JavaScript