Site&Tool

Site ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ JavaScript

WebSite Description
javascripting.com ทุก  libraries frameworks and plugins บนโลกที่เกี่ยวกับ JavaScript
fredsarmento.me/frontend-tools/ รวม Tools สำหรับ Frontend ไว้มากมายครับ
www.jqueryrain.com รวมของดีไว้เพียบครับ
www.jquery4u.com รวม Code plugin และ exam ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ JavaScript ไว้มากมาย
www.webappers.com ตัวอย่างทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับ JavaScript มีไว้ให้ได้ศึกษากันครับ
www.css-tricks.com รวมความรู้และตัวอย่างที่หลากหลายเน้นทางด้าน CSS HTML และ JavaScript
www.webresourcesdepot.com รวมทุกอย่างเกี่ยวกับการทำ Web ไม่ว่าเป็นการสร้าง Chart Calendar หรืออื่นๆ ที่น่าสนใจ
net.tutsplus.com เป็น Websites ที่ให้ควารู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตัวอย่างเยอะครับ
snipplr.com รวมตัวอย่าง Code ที่เกี่ยวกับการเขียน Web เยอะมาก
www.sitepoint.com Site นี้เป็น Blog ของฝรั่ง มีข้อมูลและเทคนิคใหม่เกี่ยวกับการทำ เวพที่มีประโยชน์โดยเฉพาะ เทคนิคเกี่ยวกับ JavaScript
jqapi.com รวมคำสั่ง jQuery ที่สามารถค้นหาเป็นคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนตัวแล้วผมว่าหาง่ายกว่า Site jQuery เองสะอีกครับ *****
javascript.info รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ JavaScript โดยนำเสนอเป็น Chapter น่าติดตามมากครับ
www.smashingmagazine.com รวมทุกความเคลื่อนไหวเทคโนโลยีใหม่ ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว
www.jstips.co Tip และ เทคนิคของ JavaScript แนวคล้าย web เวพของเรา

Tool Online

WebSite Description
devdocs.io Document Reference Javascript  และภาษาอื่นครับ
JSHint เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและมีศักยภาพและปัญหา JavaScript
www.freeformatter.com  จัดรูปแบบ Code ไม่ว่าจะเป็น Html Javascript Css Json Sql ให้ดูสวยงาม *****
hilite.me สำหรับ Highlight Source Code เป็น Html ****
www.textfixer.com  สำหรับ Remove Line Breaks ออกจาก Text ในรูปแบบต่างๆ **
jsfiddle.net  ใช้ในการทอสอบ Script Online แถมยัง Post Script ตัวอย่างได้อีกด้วย *****
colourco.de สี template สำหรับทำ website
https://oscarotero.com/jquery/ jQuery Cheat Sheets

Editor

WebSite Description
Sublime Text 3  โปรแกรมสวยสวยที่ใช้ ในการเขียน JavaScript สามารถเลือกเขียนได้หลายภาษาพร้อมมีระบบ intelligent ให้ ดีมากๆเลยครับ
Atom : A hackable text editor for the 21st Century Text Editor เจ๊งๆ ที่สร้างมาบน Mac platform ที่เก่งด้าน เขียนโปรแรกมและมีตัวเสริมให้ใช้มากมาย ที่สำคัญคือมันฟรีครับผม
Fiddler Web Debugger สุดยอดโปรแกรมสำหรับ  Request Ajax หรือตัวสอบ HTTP Security  Debugger HTTP  *****
ideone Tool Online เขียนได้หลายภาษาโดยไม่ต้องติดตั้ง Frame Work เช่น PHP JAVA ASP.NET C# COBOL PERL และ อื่นๆ

bootstrap

WebSite Description
startbootstrap Template bootstrap ฟรี
shoelace.io วาด Layout bootstrap

 

Data Test

WebSite Description
www.mockaroo.com Gen Data Test ได้หลาย format Json ถึงขึ้น insert sql ในรูแบบสามารถ custom ได้แบบเราต้องการ