ใช้ querystring ใน javascript

April 11, 2016 admin 0

เชื่อว่าหลายคนที่เคยเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้วคงจะต้องเคยใช้คำสั่ง Get ค่าจาก querystring กันมาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งเจ้า querystring นั่นคืออะไรผมไม่ขอ อธิบายเอาเป็นว่าเราเข้าใจมันกันหมด ซึ่งบางภาษาอาจพบว่ามันใช้งานได้ง่ายมากเลยเพราะมันมี function สำเร็จรูปมาให้ใช้เลย แต่นั่นไม่ใช่กับภาษา JavaScript มันไม่ได้ทำ functoin สำเร็จรูปมาให้ ให้มาเพียง  location.search ที่พอ Get ทีได้มาทั้งแผง เช่น